top of page
Yoga at Home
  • Facebook
  • Instagram

Kristianstad & Online

HYPNOS

HYPNOS är ett modifierad tillstånd mellan drömtillstånd och vakenhet men man förblir medveten. Vi använder detta tillstånd för att framkalla nya beteenden eller för att ta bort beteenden som man inte längre vill ha.

 

Vi börjar med ett samtal där vi definierar syfte och strategi. Hypnos börjar med ett avkopplande tillstånd, sedan börjar resan in ditt inre där nya beteenden induceras till det omedvetna. Personen har kontroll över sina gester och sina ord.

HYPNOS kan användas för vuxna och barn över 6 år.

• Befria sig från beroendeframkallande beteenden : alcool, tobak, godis, mat, skärm m.m.

• Förbättra alla typer av prestationer: koncentration, karriär, idrott m.m.

• Fobier och rädsla för djur, höjden, vatten m.m.

• Sexuella svårigheter och kommunikationsstörningar

• Självtroende, självkänsla

• Sorg, separation, trauma

• Sömnsvårighet

• Stress, ångest

• Smärtkontroll

• Huvudvärk

• Allergier

En session tar 60-80 minuter och kostar 700:-
Behandlingar sker på mottagningen i Färlöv eller digitalt. Hypnos fungerar lika bra digitalt som fysiskt. 

Boka gärna via :
SM
S 076-102 10 50
- emailinfo@hypnosonline.com


Varmt välkomna!

bottom of page